En fantastisk ny teknologi
Skabe værdi ud af affald
Læs mere
Mikrobølger revner:
Morgendagens grønne affaldsbehandlingsteknologi
Læs mere
Morgendagens affaldsteknologi:
Mikrobølgerevner til cirkulære biobrændstoffer
Læs mere
Previous slide
Next slide

Affald: en ny ressource

Med Organic Fuel Technologys avancerede affaldsbehandlingsanlæg kan vores kunder skabe værdi fra organisk affald på bæredygtige og klimavenlige måder. Ved at skabe værdi fra affald vil et OFT8-anlæg betale sig tilbage på så lidt som 2 år.

Mikrobølgerevner

OFTs patenterede mikrobølgerevningsteknologi omdanner effektivt biomasse til cirkulære biobrændstoffer og næringsrigt biokul. Biokul fanger kulstof og gøder marker. Biobrændstoffer fortrænger fossile brændstoffer.

Tilbageføring af næringsstoffer til vores marker

- og opsamling af kulstof i processen

Styrkning af fremtiden

Cirkulær energi er bæredygtig energi. Organic Fuel Technology hjælper med at drive verdens transportsystemer.

Beskyttelse af naturen

Ved at bruge affaldet som en ressource giver vi plads til, at naturen kan blomstre

FN's mål for bæredygtig udvikling

Organic Fuel Technology er bygget op omkring visionen om miljømæssig bæredygtighed. Vores teknologi forfølger direkte 4 af FN’s mål for bæredygtig udvikling

Organic Fuel Technology is a company we follow with great interest. The technology has very significant potentials for turning waste water treatment into a resource for the future, fully in line with our strategy.