Ny undersøgelse bekræfter OFT-teknologiens store potentiale

En ny undersøgelse har valideret potentialerne i Organic Fuel Technologys patenterede mikrobølgeteknologi.

En uafhængig tredjepart, ingeniørrådgivningen COWI, har analyseret teknologien og sammenlignet den med to alternative teknologier: pyrolyse og HTL.

Undersøgelsen, som er udgivet af Miljøstyrelsen, konkluderer, at anvendelsen af OFTs teknologi har en række fordele, når den anvendes i fuld skala til behandling af spildevandsslam: Ud over reducerede omkostninger til transport, opbevaring og bortskaffelse af slam. , kan teknologien generere indtægter fra salg af fjernvarme, bioolie, biochar og eventuelt gas. Massebalancen og vurderingen af produktkvaliteter bekræfter, at kommercialisering af teknologien har et betydeligt potentiale og kan bidrage til en reduktion af drivhusgasser.

“Denne undersøgelse bekræfter det spændende potentiale i vores teknologi, for vores kunder, for samfundet og for planeten”, siger administrerende direktør Jens Henrik Haahr. “Dette er et meget interessant tidspunkt for OFT, da vi er på vej mod opførelsen af den første fuldskala OFT-fabrik”.

Download hele rapporten her