Ny undersøgelse: OFT teknologi omdaterer effektivt slam til biobrændstof

En testbaseret undersøgelse udført i samarbejde med Aarhus Universitet har vist, at Organic Fuel Technologys mikrobølge-krakningsteknologi giver meget gode masse- og energibalancer.

Teknologien producerer så meget olie, gas og trækul af tørret, afgasset slam, at det har været nødvendigt at opjustere de antagelser om energiindholdet i tørret slam, som normalt anvendes.

Den producerede gas og trækul er tilstrækkelig til at køre den nødvendige tørringsproces for slam, og den producerede olie har et godt energiindhold (37 MJ/kg) og er af en kvalitet, der gør det muligt at anvende den som biobrændsel f.eks. i søtransport.

Resultaterne tyder på, at OFT-teknologien til behandling af spildevandsslam er overlegen i forhold til f.eks. pyrolyse med bedre energiproduktion og bedre kvalitet på slutprodukter